Hala magazynowa, Kalisz

ul. Metalowców 16-18, 62-800 Kalisz

Nieruchomość częściowo zabudowana położona w przemysłowej dzielnicy miasta Kalisza.

Powierzchnia terenu: 0,76 ha

Nr działki:

  • Obręb ewidencyjny nr 100 – Zagorzynek: działka numer 2/11
  • Obręb ewidencyjny 100 – Zagorzynek: działka numer 4/9

Własność: T.El Poland Sp. z o.o

Przeznaczenie terenu: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza powyższe działki przeznaczone są pod zabudowę produkcyjno – usługowa.

Uzbrojenie terenu: Pełny dostęp do sieci komunalnych (energii elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, telefonicznej) oraz bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Opis: Na działce planuje się budowę jednej hali magazynowo – produkcyjnych o powierzchni
Ok. 2000 m²  (i wysokości dostosowanej do wymagań klienta (min. 5 m wysokości produkcyjnej).

Skontaktuj się z nami