Teren inwestycyjny, Kalisz

ul. Noskowska 23-25, 62-800 Kalisz

Nieruchomość częściowo zabudowana położona w przemysłowej dzielnicy miasta Kalisza.

Powierzchnia terenu: 0,99 ha

Nr działki:

  • Obręb ewidencyjny nr 101 – Zagorzynek: działka numer 8/10
  • Obręb ewidencyjny 101 – Zagorzynek: działka numer 9/11
  • Obręb ewidencyjny nr 101 – Zagorzynek: działka numer 6/6
  • Obręb ewidencyjny nr 101 – Zagorzynek: działka numer 8/7

Własność: T.El Poland Sp. z o.o

Przeznaczenie terenu: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza powyższe działki przeznaczone są pod zabudowę produkcyjno – usługowa.

Uzbrojenie terenu: Pełny dostęp do sieci komunalnych (energii elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, telefonicznej) oraz bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Opis: Na działce planuje się budowę jednej lub dwóch hal magazynowo – produkcyjnych o powierzchniach odpowiednio 1.400 m² i 860 m²  (i wysokości dostosowanej do wymagań klienta (min. 5 m wysokości produkcyjnej).

Skontaktuj się z nami


TEL Poland Sp. z o.o.

ul. Główny Rynek 15/11
62-800 Kalisz – Poland

Tel: +48 62 598 55 72
Tel: +48 518 109 366
E-mail: info@tel-red.com