Jak działamy

TEL Real Estate Developer to inwestor nieruchomości, który działa głównie w Polsce poprzez innowacyjne narzędzia, takie jak przede  wszystkim “Build-to-suit”  (BTS), które pozwalają na zaprojektowanie i zrealizowanie danego projektu w oparciu o specyficzne potrzeby klienta przy zachowaniu najwyższych standardów oraz nowatorskich rozwiązań technicznych.

TEL Poland Sp. z o.o.

Build-to-suit korzyści

“Build-to-suit” oferuje ogromne korzyści dla klienta (leasingobiorcy, najemcy) między innymi:

  • obniżenie zapotrzebowania na finansowanie niezbędne w odniesieniu do projektów umiędzynarodowieniowych, rozszerzenia własnego biznesu i wzrostu w ogóle;
  • możliwość skoncentrowania zasobów finansowych na podstawowej działalności lub innej działalności o wyższej wartości dodanej (maszyny, badania i rozwój, itp);
  • większa skalowalność i w konsekwencji przyspieszenie projektów rozbudowy własnej działalności;
  • możliwość posiadania jednego punktu kontaktowego dla wszystkich spraw związanych z projektem;
  • pewność kosztów i harmonogramu realizacji projektu;
  • rozwiązanie wszelkich biurokratycznych problemów i zezwoleń;
  • szybkie wprowadzenie w miejscowe środowisko gospodarcze;
  • ulepszenie wskaźników rentowności (ROA, ROIC, etc.);
  • zmniejszenie własnej pozycji dłużniczej;
  • łatwiejsze wdrażanie planów restrukturyzacji.

Inne sposoby inwestycyjne

TEL inwestuje również w nieruchomości poprzez inne innowacyjne narzędzia, a mianowicie:

Sprzedaż z leasingiem zwrotnym – polegający na tym, że leasingodawca wykupuje nieruchomość od leasingobiorcy, a następnie oddaje mu ją na podstawie umowy leasingu, zazwyczaj na okres 10 lat.  Kiedy umowa leasingu wygaśnie przedsiębiorca może ponownie stać się właścicielem nieruchomości. Leasing zwrotny można zawierać jako operacyjny lub finansowy.

Sprzedaż z leasingiem – polegający na tym, że leasingodawca nabywa nieruchomość, którą następnie przekazuje danemu przedsiębiorstwu (leasingobiorcy) w użytkowanie. Leasingobiorca co miesiąc opłaca raty leasingowe. Przykładowo w leasing nieruchomości można wziąć powierzchnie biurowe, magazyny czy hale produkcyjne.

Leasing ze sprzedażą – leasing ze sprzedażą to forma ” Build-to-suit “z opcją wykupu posiadanej nieruchomości na koniec okresu leasingowego.

Długoterminowy leasing – To długoterminowy wynajem aktywów już istniejących w portfelu firmy TEL.


TEL Poland Sp. z o.o.

ul. Główny Rynek 15/11
62-800 Kalisz – Poland

Tel: +48 62 598 55 72
Tel: +48 518 109 366
E-mail: info@tel-red.com