Rozwiązania energooszczędne znajdujące zastosowanie w budowie obiektów wielkopowierzchniowych

Energooszczędność jest ważnym tematem już od co najmniej kilku lat. W ostatnim czasie jeszcze mocniej zyskał na sile i znaczeniu. Budynek energooszczędny to koszty eksploatacyjne ograniczone do minimum, ale także konieczność spełnienia konkretnych wymogów budowlanych oraz odpowiedni wkład finansowy. Warto zainwestować, ponieważ budynek energooszczędny to minimalizacja kosztów w przyszłości. Końcowy sukces budowy budynku energooszczędnego zależy od wszystkich etapów: od wyboru działki przez prace ekipy wykonawczej aż po zakończenie wszystkich prac. Można mówić o budynku energooszczędnym, gdy roczne zapotrzebowanie na energię użytkową wynosi maksymalnie 40 kWh/m² rocznie, a o budynku pasywnym, gdy ta wartość jest mniejsza niż 15 kWh/m² rocznie.

Działka dla budynku energooszczędnego

Teoretycznie dom energooszczędny można zbudować na każdej działce. Warto zweryfikować jednak warunki, ponieważ te mniej sprzyjające będą generowały dodatkowe koszty, aby zapewnić odpowiedni standard budowli. Najlepiej wybrać działkę, która będzie miała wjazd usytuowany od północnej strony, z niewielkim nachyleniem w stronę południową. Budynki administracyjne powinny zostać umiejscowione w taki sposób, aby były skierowane  od strony południowej, co pozwoli na wykorzystanie darmowej energii słonecznej. Dobrym pomysłem jest zadbanie o odpowiednią zieleń. Drzewa iglaste od strony północnej ochronią ściany przed chłodnym wiatrem, a drzewa liściaste od strony południowej zapewnią cień latem, a zimą będą osłaniać budynek i jednocześnie umożliwią dostęp ciepłych promieni słonecznych.

Projekt budynku energooszczędnego

Obiekt energooszczędny powinien mieć jak najprostszą bryłę, aby stosunek powierzchni ścian zewnętrznych i kubatury był jak najmniejszy. Najlepsza jest prosta i zwarta forma, gdyż wtedy stosunek ten wypada najkorzystniej. Warto zrezygnować z odstających elementów architektury, ponieważ sprzyjają powstawaniu mostków termicznych. Dach powinien być prosty, o jak najmniejszej powierzchni i bez załamań. Najlepiej zdecydować się na płaski lub dwuspadowy. Plan montażu kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych należy przewidzieć już na etapie projektowania stopnia nachylenia połaci. Ważny jest rozkład pomieszczeń. Te, które będą przeznaczone dla administracji powinny znajdować się od strony południowej i tam warto zamontować największe przeszklenia. Podczas projektowania dużych przeszkleń należy przewidzieć rolety zewnętrzne, które będą chroniły przed nadmiernym nagrzewaniem się pomieszczeń oraz daszek zewnętrzny. Strona północna jest dobrym miejscem na część magazynową lub produkcyjną. Po tej stronie powinno być najmniej okien. Można tutaj również zaprojektować przestrzenie będące buforem ograniczającym straty ciepła, np. pomieszczenia służące do przechowywania rzadko wykorzystywanego sprzętu.

Rozwiązania energooszczędne – fundamenty budynku energooszczędnego

Budynek energooszczędny wymaga starannie przygotowanego projektu, kosztorysu oraz harmonogramu budowy. Podczas projektowania obiektu energooszczędnego warto mieć na uwadze niestandardowe rozwiązania. Budowle energooszczędne najlepiej stawiać na płycie fundamentowej, zamiast na tradycyjnych fundamentach. Płyta fundamentowa ma znacznie prostszy kształt, dzięki czemu można ją bardzo dokładnie zaizolować w łatwy sposób. Lepiej sprawdza się przy trudnych warunkach gruntowych. Płyta fundamentowa jest jednocześnie fundamentem i podłogą na gruncie. Wykonana w sposób prawidłowy jest dobrze zaizolowaną i pozbawioną mostków termicznych przegrodą zewnętrzną budynku.

Ściany zewnętrzne budynku energooszczędnego

Ściany powinny być dokładnie ocieplone. Pozwala to na wyeliminowanie możliwości pojawienia się mostków termicznych. Najłatwiej osiągnąć ten cel w budynku o prostej bryle. Jako sposób łączenia np. pustaków lub bloczków najlepiej stosować zaprawy klejowe i ciepłochronne. Ściany powinny mieć również zdolność kumulowania ciepła. Sprawdzają się w tym celu ciężkie materiały. Potrafią zmagazynować ciepło, które pochodzi z promieniowania słonecznego lub z ogrzewania i później oddawać je przez kilka godzin, gdy ogrzewanie zostanie wyłączone. Najlepiej stosować ściany warstwowe, ponieważ znacznie łatwiej uzyskać niską wartość współczynnika U. Materiał wykorzystany do izolacji powinien charakteryzować się najniższym możliwym współczynnikiem przewodzenia ciepła. Najlepiej celować w ocieplenie o grubości 20-40 cm. Płyty izolacji termicznej najlepiej układać mijankowo, dzięki czemu pionowe spoiny jednej warstwy nie będą nakładały się na spoiny kolejnej. Wewnątrz dobrze jest zadbać o ciągłą oraz szczelną warstwę wykonaną z tynku.

Okna i drzwi budynku energooszczędnego

Okna oraz drzwi to newralgiczne miejsca, przez które najczęściej ucieka ciepło. Należy wybrać produkty z odpowiednimi parametrami, najlepiej o podwyższonych właściwościach termoizolacyjnych. Ważny jest prawidłowy montaż. Najlepiej wykluczyć użycie pianki poliuretanowej. Drzwi powinny być montowane, podobnie jak okna, w warstwie ocieplenia. Od wewnętrznej strony należy wykonać dokładną paroszczelną izolację, a od zewnętrznej wodoszczelną izolację. Pod progiem powinna znaleźć się termiczna osłona podproża.

Rozwiązania energooszczędne – dach budynku energooszczędnego

Przez dach ucieka nawet kilkanaście procent ciepła. Jego dokładna izolacja ma ogromne znaczenie, dlatego warstwa ocieplenia powinna wynosić 30-40 cm grubości. Izolację najlepiej układać w dwóch warstwach, które są do siebie dokładnie dociśnięte. Ocieplenie powinno znaleźć się wzdłuż murłat oraz na styku ścian szczytowych. Duże znaczenie ma eliminacja mostków termicznych, których ryzyko wystąpienia pojawia się w miejscach łączenia z dachem kominów, ścian zewnętrznych, okien połaciowych oraz innych elementów.

Ogrzewanie i wentylacja budynku energooszczędnego

Budynki energooszczędne nie powinny być wyposażone w tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej. Lepszym rozwiązaniem jest wentylacja mechaniczna z rekuperacją. W przypadku ogrzewania najlepiej korzystać z odnawialnych źródeł energii. Warto rozważyć kocioł na biomasę lub zamontowanie pompy ciepła. Dobrym rozwiązaniem jest montaż kolektorów słonecznych, które wspomagają ogrzewanie, a panele fotowoltaiczne uniezależniają od dostaw prądu.

Budowa budynku energooszczędnego to inwestycja w przyszłość, dlatego warto skupić się przede wszystkim na takich rozwiązaniach.


TEL Poland Sp. z o.o.

ul. Główny Rynek 15/11
62-800 Kalisz – Poland

Tel: +48 62 598 55 72
Tel: +48 518 109 366
E-mail: info@tel-red.com