Rozwiązania techniczne dla hal przemysłowych

Choć hale przemysłowe mogą być budowane w technologiach tradycyjnych, to jednak obecnie większość z nich powstaje przy wykorzystaniu konstrukcji stalowych. Jest to spowodowane przede wszystkim znacznie krótszym czasem budowy, a także większą przewidywalnością kosztów. To właśnie dlatego przeważającą liczbę hal przemysłowych stanowią konstrukcje stalowe. W tym tekście zapoznasz się z najczęściej stosowanymi, podstawowymi rozwiązaniami technicznymi dla obiektów bazujących na konstrukcjach stalowych.

Rodzaje konstrukcji stalowych

Pierwszym i zasadniczym kryterium podziału konstrukcji stalowych jest technologiczna konieczność eliminacji podpór wewnętrznych. Jeśli proces technologiczny nie pozwala na zastosowanie podpór wewnątrz hali, wielkopowierzchniowe budynki powstają w najczęściej przy wykorzystaniu tzw. ustrojów przestrzennych, czyli przekryć strukturalnych i rusztów połączonych z konstrukcją ścian zewnętrznych. W uproszczeniu, przekrycia strukturalne to dwie równoległe siatki stalowych prętów połączone ze sobą elementami pionowymi. Ruszty mogą być wykonane z belek pełnościennych (wówczas stanowią jednowarstwową konstrukcję), albo z belek kratowych. W przypadku obiektów przemysłowych nie stosuje się kopuł, ale warto wiedzieć, że również takie formy są dostępne.

Jeśli wymogi technologiczne na to pozwalają, lepiej jest zastosować konstrukcję z podporami. Pomijając aspekty techniczne, argumentem istotnym dla inwestora jest znaczne obniżenie kosztów budowy takiej hali – łatwiej się ją projektuje oraz montuje. Rozpiętość naw wynosi najczęściej od 12 do 30 m, a ich długość (rozstaw podłużny) – od 6 do 12 m. Do najczęściej stosowanych konstrukcji należą rozwiązania, w których:

  • rygle (poziome belki konstrukcyjne) są swobodnie podparte na 2 sąsiednich słupach, niezależnie od tego, czy są to słupy wewnętrzne czy zewnętrzne;
  • rygle są połączone na sztywno ze słupami zewnętrznymi i swobodnie podparte na słupach wewnętrznych;
  • rygle są połączone na sztywno ze wszystkimi słupami.

Odrębną kategorię stalowych hal produkcyjnych stanowią obiekty z transportem. W przypadku małych udźwigów, belki jezdne suwnic lub wciągników oraz punkty zaczepienia elementów nieruchomych mogą być mocowane do konstrukcji dachu. Jeśli udźwigi muszą być większe, belki ustawia się na wsporniku słupa, lub stosuje tzw. słupy dwustopniowe.

Izolacja hali przemysłowej

Do najczęściej stosowanych rozwiązań należą izolacje wykonane z płyt warstwowych, które mogą uzyskiwać różne parametry izolacyjności termicznej oraz systemy blacha-wełna mineralna-blacha. Wybór inwestora uwarunkowany jest:

  • koniecznością zapewnienia odpowiednich temperatur wewnątrz budynku zarówno latem, jak i zimą;
  • wymogami ubezpieczyciela;
  • estetyką;
  • kosztami.

W budynkach, w których poza produkcją przewidziane są przestrzenie biurowe, stosuje się także inne pokrycie ścian, np. płyty wykonane z mieszanek cementu z włóknami czy witryny szklane zapewniające dużą ilość światła dziennego.

Sposoby doświetlania hal produkcyjnych

Dostarczenie światła dziennego do wnętrza części produkcyjnej nie zawsze jest konieczne, jednak również tę kwestię należy dobrze przemyśleć. Zapewnienie naturalnego oświetlenia może przełożyć się na zmniejszenie kosztów ponoszonych na energię elektryczną, jednak wiele zależy tu od profilu pracy oraz ogólnych wymogów produkcji.

W zależności od producenta, dostępne są takie rozwiązania jak:

  • okna (świetliki) ścienne;
  • okna (świetliki) dachowe;
  • świetliki kalenicowe.

Często system okienny można zintegrować z przeciwpożarowym, stosując transparentne klapy dymowe.

Ściany wewnętrzne, bramy, rampy i doki

W zależności od konkretnych wymagań inwestora, hale magazynowe mogą zostać wyposażone w niezbędne ściany wewnętrzne, które najczęściej wykonuje się z płyt warstwowych lub w technologii tradycyjnej. Każda hala powinna posiadać odpowiednią liczbę bram, które najczęściej sterowane są automatycznie (centralnie lub lokalnie), a także w rampy i doki, jeśli istnieje taka konieczność.

Hale produkcyjne wyposaża się w wymagane instalacje (np. elektryczną, hydrauliczną) i systemy. Obiekty muszą spełniać wymagania przeciwpożarowe oraz inne, charakterystyczne dla danego profilu produkcji.


TEL Poland Sp. z o.o.

ul. Główny Rynek 15/11
62-800 Kalisz – Poland

Tel: +48 62 598 55 72
Tel: +48 518 109 366
E-mail: info@tel-red.com