Systemy oddymiania w halach

Oddymianie hal magazynowych i przemysłowych jest kluczowym elementem systemów ppoż. Dlatego też jego działanie określone jest przez przepisy prawne. Warto zwrócić uwagę na istotne różnice między polskimi a zagranicznymi ramami prawnymi w tym zakresie. Ma to znaczenie nie tylko pod kątem bezpieczeństwa pracowników, ale także ryzyka nałożenia kary w czasie kontroli. Systemy oddymiania w halach – poznaj korzyści!

Przepisy na temat oddymiania hal produkcyjnych

Wytyczne odnośnie bezpieczeństwa pożarowego hal magazynowych i produkcyjnych można znaleźć w różnych przepisach prawnych. Pod kątem instalacji urządzeń oddymiających, kluczowa jest nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotycząca warunków technicznych budynków, obowiązująca od stycznia 2018 roku.

Wcześniej, do końca 2017 roku, hale, jako budynki o klasie odporności pożarowej E, nie musiały posiadać żadnych zabezpieczeń w zakresie odporności ogniowej. W nowej ustawie uległo to znaczącej zmianie. Aktualnie budynek, w razie wystąpienia pożaru, musi utrzymać nośność przez czas niezbędny do opuszczenia go przez wszystkich pracowników oraz zapewnienia ochrony ekipom ratowniczym. Uogólnienie tego przepisu na wszystkie budowle, w tym także stalowe hale produkcyjne i magazynowe, ma istotne znaczenie już na etapie projektowania.

Dlaczego oddymianie hal jest tak ważne?

Choć może się wydawać, że zmiany przepisów zrobione zostały na wyrost, okazuje się, że w Polsce dochodziło w latach 2010 – 2020 do około 2000 pożarów hal produkcyjnych rocznie. W przypadku hal magazynowych wartość ta jest dwukrotnie niższa, jednak nadal jest to wysokie niebezpieczeństwo. Już po kilku minutach od wybuchu pożaru, pomieszczenia mogą wypełnić się trującym dymem o wysokiej temperaturze, powodującej poparzenia skóry. Takie warunki uniemożliwiają wejście do środka strażakom, a więc także niesienie przez nich pomocy.

systemy oddymiania w halach przemysłowych

Korzyści z zastosowania systemów oddymiania w halach stalowych

Instalacja systemów oddymiających w halach produkcyjnych oraz magazynowych niesie ze sobą wiele korzyści w sferze bezpieczeństwa. Jednak wśród zalet można wymienić także zwiększenie możliwości konstrukcyjnych (pod kątem ograniczeń prawnych). Do najważniejszych korzyści należą:

  • możliwość skutecznego odprowadzenia dymu oraz gazów powstałych w czasie pożaru. Dzięki temu staż pożarna może przeprowadzić udaną akcję gaśniczą oraz ewakuować wszystkich pracowników,
  • gazy usuwane są przez klapy dachowe lub inne, wysoko wykonane otwory. W ten sposób temperatura w pobliżu stropu ulega znacznemu zmniejszeniu. Skala zniszczeń budynku zostaje ograniczona, a stabilność zwiększona,
  • samoczynne systemy oddymiania umożliwiają powiększenie strefy pożarowej nawet dwukrotnie w zgodzie z pozostałymi przepisami,
  • wśród pobocznych, dodatkowych zalet systemu oddymiania warto wymienić poprawę wentylacji budynku (przez uchylenie klap) oraz zwiększenie dostępu naturalnego światła do hali przemysłowej.

Stosowanie oddymiania hali pomaga także spełnić trzy podstawowe wymagania ppoż. Pożar zachowuje charakter lokalny dzięki ograniczeniu temperatury (gorące gazy zostają uwolnione na zewnątrz). Natomiast uszkodzenia budynku, szczególnie stropu, są znacznie mniejsze, co pozwala dłużej zachować nośność całej konstrukcji.

Systemy oddymiania: od projektu aż po wykonanie

W Tel Red rozumiemy,  jak ważne są automatyczne urządzenia oddymiające w halach magazynowych oraz produkcyjnych. Dlatego już na etapie projektowania przykładamy do nich dużą wagę. Znaczenie ma rozpieszczenie klap dachowych oraz ich wielkość. Nasze rozwiązania w tym zakresie są zgodne z polską normą PN-B-02877-4:2001 o ochronie przeciwpożarowej budynków. Określa ona głównie grawitacyjne systemy odprowadzania dymu i ciepła.

Jednak dobry projekt to dopiero początek. System taki musi być bezawaryjny, zatem jego montaż musi przebiegać zgodnie ze wszystkimi zasadami. Dużym zagrożeniem jest przyblokowanie się klapy z powodu czynników atmosferycznych. Nasi specjaliści jednak wiedzą, w jaki sposób wykonać montaż, by w każdych warunkach system zadziałał prawidłowo.

Bezpieczeństwo pracowników jest zawsze najważniejsze. Projektowane i budowane przez nas hale zawsze spełniają wszystkie zasady BHP i kryteria prawne w zakresie ochrony ppoż.


TEL Poland Sp. z o.o.

ul. Główny Rynek 15/11
62-800 Kalisz – Poland

Tel: +48 62 598 55 72
Tel: +48 518 109 366
E-mail: info@tel-red.com