Wybór lokalizacji magazynu, na co zwrócić uwagę?

Wybór odpowiedniej lokalizacji magazynu może mieć decydujący wpływ na efektywność i rentowność firmy. Wynajem magazynu lub jego zakup to ważna decyzja, a znalezienie właściwej lokalizacji może znacznie zwiększyć zdolność firmy do konkurowania i efektywnej obsługi klientów.

Oferowane usługi i towary

Rodzaj towarów i usług, którymi zajmuje się firma ma wpływ na lokalizację przyszłych magazynów. Np. gdy firma ma do czynienia z szybko psującymi się produktami, takimi jak mięso, warzywa czy owoce, najkorzystniejsze będzie posiadanie magazynu, który znajduje się blisko zarówno ich źródła jak i punktów końcowej sprzedaży. Dzięki temu zminimalizujemy ryzyko zepsucia się towaru i strat z tym związanych. Z kolei towary, które uznawane są za potencjalnie niebezpieczne nie powinny być przechowywane w punktach pośrednich. W celu ograniczenia ryzyka ich przechowywanie powinno ograniczać się do miejsca produkcji  i konsumpcji; w zależności od samej substancji – w odpowiednio zabezpieczonych i do tego przystosowanych warunkach i pojemnikach. Jeśli zależy nam na poprawie jakości w miarę rozwoju firmy ważne jest, aby przy wyborze lokalizacji magazynu pamiętać o podstawowych produktach i usługach.

Regiony, które mają być obsługiwane

Zanim firma rozszerzy działalność na nowe lokalizacje należy dobrze poznać swoją grupę docelową, aby jak najtrafniej wykorzystać obiekt do obsługi rynku. Należy zidentyfikować lokalizacje, które zbliżą nas do klientów zarówno obecnych jak i przyszłych, dzięki czemu można będzie obniżyć koszty ich obsługi, koszty transportu i skrócić czas realizacji zamówień. Analiza aktualnej bazy klientów, profili zamówień oraz kosztów transportu i pracy pozwoli na dokładniejsze przeprowadzenie oceny lokalizacji. Przykładowo, jeśli analizy wykażą, że większość klientów znajduje się w zachodniej części kraju warto zawęzić poszukiwania do danego regionu. Pozwoli to skrócić czas realizacji dostaw i wpłynie korzystnie na zadowolenie klienta.

Wybór lokalizacji magazynu

Dostępność pracowników, umiejętności i koszty pracy

Dostępność pracowników, umiejętności i koszty pracy są bezpośrednio powiązane z lokalną demografią. Nie każda lokalizacja oferuje dostęp do pracowników z odpowiednimi umiejętnościami za cenę, która jest do zaakceptowania w danym przypadku. Oceniając dostępność pracowników warto wziąć pod uwagę podaż i popyt. Niska dostępność pracowników i wysoki popyt przekładają się na wyższe pensje, co oznacza, że koszty operacyjne będą wyższe. Wysoki poziom dostępności pracowników i niski popyt związane są zwykle z pensjami na niższym poziomie. Oprócz dostępności kluczowe znaczenie mają również umiejętności. Brak wykwalifikowanych pracowników może przełożyć się na niską jakość obsługi klienta i spadek zarówno konkurencyjności jak i produktywności. Problemu z dostępem do specjalistów nie doświadczą inwestorzy rozpoczynający działalność w Kaliszu. Miasto ma duże zaplecze wykwalifikowanych pracowników, a także dobrą infrastrukturę pod rozwój inwestycji w regionie.

Rynki i lokalne czynniki środowiskowe

Należy wziąć pod uwagę bliskość dostawców, producentów i obsługiwanego rynku czy rynków. Każdy nowy magazyn powinien znajdować się jak najbliżej głównych dostawców i/lub klientów. Pozwoli to skrócić czas realizacji zamówień, obniżyć koszty transportu i poprawić czas reakcji. Czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę jest to kim jest główny partner w łańcuchu dostaw i jak można zwiększyć wydajność łańcucha dostaw poprzez strategiczny wybór lokalizacji magazynu. Należy również zwrócić uwagę na lokalne czynniki środowiskowe i ryzyko narażenia na klęski żywiołowe, np. czy magazyn jest w strefie powodziowej? Inne czynniki lokalne, które należy uwzględnić to bliskość sąsiadów, korki czy też godziny szczytu. Warto zastanowić się jak wpłyną one na regularne operacje prowadzone przez przedsiębiorstwo.

Rynki i lokalne czynniki środowiskowe

Drogi, autostrady i przepływ ruchu

Poszukując idealnej lokalizacji dla nowego magazynu warto również uwzględnić dostępność dróg i autostrad oraz lokalne natężenie ruchu, zwłaszcza w przypadku gdy głównym środkiem transportu jest transport samochodowy. Niektóre lub wszystkie z tych zmiennych mają wpływ na konkurencyjność firmy lub atrakcyjność magazynu dla klientów. Należy przyjrzeć się kwestiom takim jak bliskość autostrad, zasięg transportu publicznego, średnie natężenie ruchu, bezpieczeństwo i warunki drogowe. Czynniki takie jak zatłoczone drogi zwiększają zużycie paliwa oraz stratę czasu. Kalisz usytuowany jest w trójkącie 3 dużych i ważnych miast, czyli Poznania, Wrocławia i Łodzi. Sprawia to, że jest on atrakcyjnym wyborem dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych rozwojem biznesu w środkowo-zachodniej Polsce.

Bliskość lotniska, dworców kolejowych i portów

Należy nadać priorytet głównym środkom transportu używanym do przyjmowania lub wysyłania towarów do i z magazynu. Na przykład, jeśli większość towarów jest importowana/eksportowana drogą lotniczą oczywiście jedną z nadrzędnych kwestii będzie bliskość lotniska. Jeśli nie jest możliwe powinniśmy przynajmniej sprawdzić obiekty z łatwym dostępem do dróg i autostrad, które oferują bezpośrednie połączenie z lotniskiem.


TEL Poland Sp. z o.o.

ul. Główny Rynek 15/11
62-800 Kalisz – Poland

Tel: +48 62 598 55 72
Tel: +48 518 109 366
E-mail: info@tel-red.com