Wyższy budynek – niższe koszty, czyli czym jest magazyn wysokiego składowania

Ceny gruntów budowlanych rosną z każdym rokiem, zmniejsza się też dostępność działek w atrakcyjnych z logistycznego puntu widzenia lokalizacjach. Wielu przedsiębiorców dobrze prosperujących firm staje przed wyzwaniem, jak składować rosnące ilości towaru na ograniczonej przestrzeni. Odpowiedzią na to pytanie może być magazyn wysokiego składowania (hala wysokoregałowa). Co to jest wysokie składowanie, jakie przepisy BHP obowiązują w takich miejscach i jak powinna wyglądać budowa takiego obiektu to pytania, na które odpowiadamy w poniższym tekście.

Magazyn wysokiego składowania – definicja i przyjęte normy

Co ciekawe, polskie prawodawstwo ani literatura BHP nie definiuje czym jest magazyn wysokiego składowania. W branży magazynowej jednak istnieje podział na magazyny niskiego, średniego i wysokiego składowania, w zależności od wysokości, powyżej której składuje się towary. Magazyn wysokiego składowania to obiekt, w którym materiały przechowuje się na wysokości 7,2 metra i powyżej. W takim obiekcie obowiązują te same normy higieny i bezpieczeństwa pracy, jakie są rozpisane w ogólnych przepisach BHP dla wszystkich magazynów.

magazyn wysokiego składowania

Koszt i opłacalność inwestycji

O azjatyckich miastach, takich jak Hong-Kong czy Tokio mówi się, że „pną się w górę”. Jest to kierunek oczywisty w warunkach, kiedy nie ma możliwości ekspansji poziomej z powodu ograniczonej przestrzeni. Tak powstają wieżowce i drapacze chmur, gdzie na relatywnie małej powierzchni gruntu można zmieścić tysiące mieszkań czy biur. Dokładnie ta sama idea przyświeca budowie magazynów wysokiego składowania. Przedsiębiorcy często już na początku działalności mają do dyspozycji limitowany obszar i wiedzą, że nie będzie możliwości dobudowania w pobliżu kolejnych magazynów. Magazyn wysokiego składowania jest inwestycją, która pomimo początkowo wyższych kosztów budowy szybko się zwraca.

Magazyn wysokiego składowania – zalety i korzyści

Magazyn wysokiego składowania to rozwiązanie efektywne i coraz częściej poszukiwane przez przedsiębiorców. Do jego największych zalet zaliczają się:

  • optymalne wykorzystanie przestrzeni wewnętrznej – magazyny wysokiego składowania umożliwiają przechowywanie większej liczby towarów, co zwiększa pojemność magazynu
  • niższe koszty utrzymania na jednostkę przechowywanego towaru – w wielu magazynach nie wykorzystuje się w pełni efektywnie każdego metra sześciennego przestrzeni, natomiast koszty użytkowania, oświetlenia, ogrzewania etc. pozostają na porównywalnym poziomie
  • optymalizacja procesów przeładunkowych – zautomatyzowane systemy składowania stosowane w tego typu obiektach pozwalają na zwiększenie wydajności i dokładności operacji
  • bezpieczeństwo materiałów – produkty są przechowywane na regałach wysokiego składowania, a nie np. na posadzce, gdzie są narażone na wilgoć, uszkodzenia mechaniczne czy ataki gryzoni

Wyposażenie techniczne

Początkowe inwestycje w magazyn wysokiego składowania będą wyższe niż przy wyposażaniu standardowego obiektu, ale te wydatki szybko się zwrócą. Podstawową konstrukcją takiego obiektu porównywaną do jego szkieletu są oczywiście regały wysokiego składowania. Regały te są częścią konstrukcji nośnej budynku i pozwalają m.in. na blokowe składowanie palet oraz ich automatyczną obsługę przy pomocy zintegrowanych wind i przenośników. Wózki widłowe w magazynie wysokoregałowym mogą być zastąpione przez układnice paletowe czy wózki systemowe. Automatyczny, bezobsługowy system składowania to coraz częściej standard w branży magazynowania i z każdym rokiem pojawiają się nowe modele i typy coraz bardziej autonomicznych urządzeń.

Oczywiście, kolejną istotną rzeczą jest system informatyczny – dzisiaj raczej nikt już nie posługuje się magazynach wielkopowierzchniowych zeszytem i długopisem. Oprogramowanie magazynowe ma za zadanie wspieranie i rejestrowanie wszystkich procesów składowania, logistyki, przyjmowania i odbierania towaru.

Magazyn wysokiego składowania a bezpieczeństwo pracowników

Dla każdego pracodawcy kluczową sprawą jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Każdy magazyn wysokiego składowania jest obiektem, w którym musi być przestrzegane prawo pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami).. Dokument ten stanowi m.in. o tym, że pracodawca ma obowiązek takiego składowania materiałów, by ich masa wraz regałami nie przekraczała maksymalnego obciążenia stropów i podłóg. Regały muszą też być stabilne, a masa składowanych ładunków nie może przekraczać maksymalnego obciążenia zarówno regałów, jak i półek.

Magazyny wysokiego składowania zwykle posiadają też specjalne systemy bezpieczeństwa, takie jak zabezpieczenia przed upadkiem czy specjalne platformy robocze, które chronią pracowników przed niebezpiecznymi sytuacjami. Pracownicy muszą odbywać szkolenia oraz posiadać aktualne zezwolenia na pracę na wysokościach.


TEL Poland Sp. z o.o.

ul. Główny Rynek 15/11
62-800 Kalisz – Poland

Tel: +48 62 598 55 72
Tel: +48 518 109 366
E-mail: info@tel-red.com