Pokrycia dachowe hal magazynowych

Hale magazynowe to najczęściej budynki jednokondygnacyjne, choć niektóre ich obszary mogą być zbudowane w formie piętrowej. Wpływa to na konstrukcję dźwigarów, ścian oraz samego dachu. Jakie pokrycia dachowe stosowane są najczęściej? Z powodów ekonomicznych stosuje się głównie lekkie konstrukcje pokryć dachowych ze stali, które wymagają ocieplenia, aby zachować optymalne warunki dla pracowników oraz przetrzymywanych wewnątrz towarów.

Hale magazynowe z dachami płatwiowymi

Jednym z rozwiązań jest stosowanie płatwi, rozmieszczonych równolegle do kalenicy w celu podpierania płyt pokrycia dachowego. Dostępne są trzy typy płatew:

  • pełnościenne, o niskiej wadze oraz prostym montażu. Aktualnie wykorzystuje się je najczęściej. Są to najczęściej elementy walcowane na gorąco jak ceowniki czy dwuteowniki albo wykonane z blachy ocynkowanej profile ceowe i zetowe,
  • ażurowe, stosowane w konstrukcjach o rozpiętości powyżej 10 metrów. Po rozcięciu dwuteownika na pół oraz połączeniu go z przesunięciem, uzyskuje się specyficzną, ażurową formę elementu,
  • kratowe, przeznaczone również do konstrukcji o rozpiętości powyżej 10 metrów. Ekonomiczna produkcja z kształtowników ze stali walcowanej na gorąco wpływa na opłacalność ich stosowania.

W przypadku dachów płatwiowych ciężar pokrycia rozkładany jest równomiernie dzięki dodatkowym elementom konstrukcyjnym. Dopiero za ich pośrednictwem przenoszony jest na dźwigary.

Pokrycia dachowe – pokrycia dachów bezpłatwiowych hal magazynowych

Stosowane są również takie konstrukcje dachu, gdzie wszystkie obciążenia są przenoszone od razu na elementy nośne hali magazynowej. W tym przypadku nie występują płatwie, stąd dachy takie nazywa się bezpłatwiowymi. Na tego typu konstrukcjach układać można pokrycia wykonane z:

  • blachy trapezowej, lekkich arkuszach opierających się na dźwigarach. Muszą posiadać one dużą nośność, ponieważ przenosić będą obciążenia od dodatkowych warstw izolacji, wiatru, deszczu czy śniegu. Pod uwagę należy brać także serwisantów wykonujących pracę na dachu, stanowiących duży ciężar punktowy. Z tego powodu wybiera się blachę o grubości minimum 0,8 mm przy rozmieszczeniu dźwigarów co 3 do 4,5 metra,
  • paneli stalowych o przekroju ceowym. Zagięcia boczne pełnią funkcję żeber nośnych. Panele mogą mieć długość do 6 metrów i grubość do 2,5 mm. Dzięki temu stanowią lekkie elementy, łatwe w montażu, które montować można także na dachach o pochyleniu do 10%,
  • płyt betonowych z betonu zbrojonego. Są one prefabrykowane, co przyśpiesza proces budowy hali. Przy szerokości 59 cm osiągają one długość około 6 metrów. Rozróżnić można modele o przekroju korytkowym oraz panwiowym. Montowane są dzięki stalowym kątownikom zainstalowanym w narożach. Z powodu wagi są one stosowane coraz rzadziej. Do ich montażu potrzebny jest dodatkowo dźwig.

Zarówno dachy płatwiowe, jak i bezpłatwiowe, stanowią obudowę oraz pokrycie dachowe hali magazynowej. Jednak posiadają one niskie wartości izolacyjności cieplnej, więc konieczne jest stosowanie izolacji oraz ocieplenia.

Pokrycia dachowe a ocieplenie dachów hal magazynowych

W celu utrzymania optymalnych warunków wewnątrz konstrukcji stosuje się liczne materiały termoizolacyjne. Dobrym przykładem jest bardzo popularna wełna mineralna. Zapewnia wysoki poziom izolacji termicznej oraz akustycznej, a dodatkowo zabezpiecza konstrukcję przed działaniem ognia. Często spotyka się stosowanie dwóch rodzajów wełny, charakteryzujących się inną gęstością, aby warstwa hydroizolacji mogła opierać się na twardszym podłożu. Oferowane wkładki trapezowe oraz trójkątne pozwalają dostosować warstwę ocieplenia do konstrukcji dachu (wnęki czy przejścia na ściany).

Innym przykładem są płyty z poliuretanu PIR. Lekkie i skuteczne rozwiązanie o nieco gorszych parametrach niż w przypadku wełny, jednak bardzo łatwe w montażu. Podobnie skutecznie sprawdzają się płyty z ekstrudowanego XPS, odporne na wilgoć. W niektórych przypadkach stosuje się także płyty warstwowe o metalowych okładzinach. Znajduje on zastosowanie także do ocieplenia ścian hali.

Ogromny spadek izolacyjności cieplnej hali powodują różnego rodzaju mostki cieplne. Są to metalowe elementy przechodzące przez dach na zewnątrz. W konstrukcjach przemysłowych może być ich dość dużo. Dlatego trzeba je koniecznie uszczelniać z pomocą kształtek i kołnierzy, by nie przenosiły ciepła do wnętrza hali magazynowej.


TEL Poland Sp. z o.o.

ul. Główny Rynek 15/11
62-800 Kalisz – Poland

Tel: +48 62 598 55 72
Tel: +48 518 109 366
E-mail: info@tel-red.com